Index__ Forum__ Książka gości__ Teksty__ Galerie__ Prasa__ Projekt Rekord__ WSK Team__ Linki__ Administracja__ Motocykle WSK Toplista__
Rejestracja motocykla
Pon, 26 Gru 05 - h3r0
Ponieważ przeszedłem przez piekło próbując zarejestrować moją WSK (udało się!), a teraz ponownie mnie to czeka z Junakiem, postanowiłem podzielić się doświadczeniami.

Oczywiście rozważając poniższe przypadki uwzględniłem jedynie motocykle nabyte w kraju od poprzedniego właściciela! Inaczej wygląda sprawa rejestracji nowych pojazdów i pojazdów nabytych za granicą.

Aby zarejestrować motocykl musimy mieć ukończone 16 lat, umowę kupna-sprzedaży pojazdu, ostatni dowód rejestracyjny, i trochę pieniędzy w zależności od tego, w jakim „stopniu” motocykl jest wyrejestrowany.

Motocykl może być:
1) zarejestrowany (na poprzedniego właściciela)
2) czasowo wyrejestrowany
3) wyrejestrowany na stałe


1). Jeżeli nasz nowo kupiony pojazd jest zarejestrowany to do wydziału komunikacji niesiemy następujące dokumenty (art. 72 ust. 1):
- wypełniony wniosek o przerejestrowanie (dostępny w WK),
- umowa kupna sprzedaży z pieczątką z US (pieczątka o zapłaceniu podatku lub o zwolnieniu z obowiązku płacenia podatku – zależnie od wartości pojazdu),
- dowód rejestracyjny,
- ważne badanie techniczne (można iść do WK bez ważnego badania technicznego, ale wtedy wyślą nas na to badanie),
- dowód tożsamości właściciela (nie trzeba mieć prawa jazdy!),
- przy odbiorze niebieskiego dow. rej. musimy okazać kwitek z ubezpieczalni o zawarciu bezp.. OC.

Dostajemy:
- białe tablice,
- niebieski dow. rej. (nie ma w nim numerów silnika!),
- konieczność corocznych przeglądów i corocznego wykupywania polisy OC.

Koszty:
~ 120 zł za dowód i tablicę,
~ 20 zł w US (jeśli zostaniemy zwolnieni z płacenia podatku),
~ 60 za przegląd,
~ 140 zł za OC w PZU (bez zniżek).

2). Jeżeli nasz nowo kupiony pojazd został czasowo wyrejestrowany to do wydziału komunikacji niesiemy następujące dokumenty (art. 72.ust. 2 pkt 5):
- wypełniony wniosek o ponowną rejestrację (dostępny w WK),
- umowa kupna sprzedaży z pieczątką z US (pieczątka o zapłaceniu podatku lub o zwolnieniu z obowiązku płacenia podatku – zależnie od wartości pojazdu),
- dowód rejestracyjny lub decyzję o czasowym wyrejestrowani z ruchu,
- ważne badanie techniczne (można iść do WK bez ważnego badania technicznego, ale wtedy wyślą nas na to badanie),
- dowód tożsamości właściciela (nie trzeba mieć prawa jazdy!),
- przy odbiorze niebieskiego dow. rej.. musimy okazać kwitek z ubezpieczalni o zawarciu bezp.. OC.

Dostajemy:
- białe tablice,
- niebieski dow. rej. (nie ma w nim numerów silnika!),
- konieczność corocznych przeglądów i corocznego wykupywania polisy OC.

Koszty:
~ 120 zł za dowód i tablicę,
~ 20 zł w US (jeśli zostaniemy zwolnieni z płacenia podatku),
~ 60 za przegląd,
~ 140 zł za OC w PZU (bez zniżek).

3). Jeżeli nasz nowo kupiony pojazd został wyrejestrowany (wycofany z ruchu) to prawo o ruchu drogowym pozwala na m zarejestrować taki motocykl jedynie jako (art. 79 ust. 4):

a) pojazd mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji
b) pojazd unikatowy
c) pojazd zabytkowy


ad. a) pojazd mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji to pojazd który ma skończone 25 lat i jego model nie jest produkowany od co najmniej 15 lat, oraz został uznany za taki pojazd przez rzeczoznawcę samochodowego

Więc do WK musimy zanieść:
- wypełniony wniosek o zarejestrowanie (dostępny w WK),
- umowa kupna sprzedaży z pieczątką z US (pieczątka o zapłaceniu podatku lub o zwolnieniu z obowiązku płacenia podatku – zależnie od wartości pojazdu),
- dowód rejestracyjny,
- opinię rzeczoznawcy, że w/w pojazd jest uznany za mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji (opinię wydaje jedynie rzeczoznawca!)
- ważne badanie techniczne (można iść do WK bez ważnego badania technicznego, ale wtedy wyślą nas na to badanie),
- dowód tożsamości właściciela (nie trzeba mieć prawa jazdy!),
- przy odbiorze niebieskiego dow. rej.. musimy okazać kwitek z ubezpieczalni o zawarciu bezp.. OC.

Dostajemy:
- białe tablice,
- niebieski dow. rej. (nie ma w nim numerów silnika!),
- konieczność corocznych przeglądów i corocznego wykupywania polisy OC.

Koszty:
~ 120 zł za dowód i tablicę,
~ 300 za opinię rzeczoznawcy (chyba że mamy jakiegoś znajomego rzeczoznawcę),
~ 20 zł w US (jeśli zostaniemy zwolnieni z płacenia podatku),
~ 60 za przegląd,
~ 140 zł za OC w PZU (bez zniżek).

ad. b) pojazd mający unikatowy to pojazd który ma skończone 25 lat i jego model nie jest produkowany od co najmniej 15 lat, oraz został uznany za taki pojazd przez rzeczoznawcę samochodowego.
To jest prawie to samo co w punkcie a), lecz WSK nikt nie uzna za pojazd unikatowy (przynajmniej przez jakiś czas), postępowanie, opłaty i zyski są identyczne jak w punkcie a).

ad. c) pojazd zabytkowy – to pojazd który został wpisany do rejestru zabytków prze konserwatora zabytków.
Aby zdobyć taki wpis musimy się udać do rzeczoznawcy samochodowego – ten nam wyda opinię (czy pojazd spełnia kryteria pojazdu zabytkowego) i wypełni zgłoszenie, następnie ze zgłoszeniem musimy się udać do wojewódzkiego konserwatora zabytków i poczekać na decyzję. Jeżeli uzyskamy pozytywną decyzję idziemy do WK i składamy następujące papierki:
- wypełniony wniosek o zarejestrowanie (dostępny w WK),
- umowa kupna sprzedaży z pieczątką z US (pieczątka o zapłaceniu podatku lub o zwolnieniu z obowiązku płacenia podatku – zależnie od wartości pojazdu),
- dowód rejestracyjny, jeśli go nie mamy – zaświadczenie z właściwego WK o wyrejestrowani pojazdu
- opinię rzeczoznawcy, że w/w pojazd spełnia kryteria pojazdu zabytkowego
- decyzję o wpisaniu w/w pojazdu do rejestru zabytków techniki,
- ważne badanie techniczne (można iść do WK bez ważnego badania technicznego, ale wtedy wyślą nas na to badanie),
- dowód tożsamości właściciela (nie trzeba mieć prawa jazdy!),
- przy odbiorze niebieskiego dow. rej.. musimy okazać kwitek z ubezpieczalni o zawarciu bezp.. OC.

Dostajemy:
- żółte tablice,
- niebieski dow. rej. (nie ma w nim numerów silnika!),
- przegląd pojazdu zabytkowego jest bezterminowy!,
- konieczność wykupywania corocznej polisy OC.

Koszty:
~ 120 zł za dowód i tablicę,
~ 300 za opinię rzeczoznawcy (chyba, że mamy jakiegoś znajomego rzeczoznawcę),
~ 20 zł w US (jeśli zostaniemy zwolnieni z płacenia podatku),
~ 100 za przegląd pojazdu zabytkowego,
~ 140 zł za OC w PZU (bez zniżek).


Na koniec jeszcze o zniżkach PZU (USTAWA z dnia 22 maja 2003r. Dz. U. Nr 124, poz. 1152):

Art. 2 pkt 11 lit. c) – mówi o tym, że pojazd mający 40 lat to pojazd historyczny.
Art. 27 pkt 1 – mówi, że możemy zawrzeć umowę OC na czas krótszy niż 12 miesięcy (lecz nie mniej niż 30 dni) jeżeli nasz pojazd jest pojazdem historycznym.
A o tym że jest można się przekonać patrząc na datę produkcji w dowodzie rejestracyjnym.
Więc uprzejma pani w PZU nie może nam odmówić ubezpieczenia naszego 40-latka na okres powiedzmy 3 miesięcy letnich.

Wszelkie pytania, najlepiej na forum, mile widziane.
Szerokiej drogi!
h3r0


Wto, 31 Mar 20. Odwiedzono nas 1772711 razy. Na stronie jest 4 osób.
© 2001-2004 by theBaldOne